Garantni list

Ovaj garantni list se odnosi na artikle kupljene u INGEL d.o.o Tuzla. Preporučujemo svim kupcima da pročitaju ovaj dokument i detaljno se upoznaju sa garantnim uslovima firme, kako bismo izbjegli eventualne probleme i nerazumijevanja nakon prodaje/kupovine.

Garantni uslovi:

*36 mjeseci:

- procesori AMD i Intel (BOX verzije)

- memorije DDR3/DDR4 (Kingston)

- monitori DELL i LG, pri čemu se reklamacije na broj „mrtvih piksela" uvažavaju u skladu sa politikom proizvođača.

*24 mjeseca:

- matične ploče (ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock)

- memorije DDR3/DDR4 (Transcend, Samsung i druge)

- diskovi (HDD i SSD)

- grafičke kartice (GAINWARD, HIS, ASUS, MSI, Gigabyte, Sapphire)

- napojne jedinice FORTRON, AEROCOOL, LC Power, Cooler Master, Seasonic

- monitori ACER, ASUS, Philips i ostali

UPOZORAVAMO kupce da posljedice tzv. „overclocking“-a tj. promjene parametara napona i frekvencije procesora, memorije i grafičke kartice NISU obuhvaćene garancijom i zato se ne prepuručuju kupcima.

*garantuje se tehnička ispravnost samo i isključivo u trenutku preuzimanja za sljedeće proizvode: tastature, miševe, kućišta, napojne jedinice, fax/modeme, hladnjake, zvučnike i ostale proizvode, čija vrijednost je manja od 30 KM.

*12 mjeseci na sve ostale proizvode, osim na DVDRW (6 mjeseci)

Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

- pri oštećenjima nastalim usljed fizičkog oštećenja proizvoda u eksploataciji

- pri oštećenjima nastalim kao posljedica prenaponskih/podnaponskih/prekostrujnih opterećenja (udar munje, nesimetrija napona i slično)

- pri oštećenjima prouzrokovanim nestručnim rukovanjem kupca

- pri otkazima računarskih komponenti prouzrokovanim naslagama prašine, pijeska ili ostalih čestica, čime se bitno smanjuje odvođenje toplote i ugrožava normalan rad uređaja

- pri oštećenjima prouzrokovanim vodom ili različitim tečnim sredstvima.

Garancija za Notebook računare važi prema opštim garantnim uslovima pojedinih proizvođača. Garancija na baterije i napojne adaptere notebook računara je 6 do 12 mjeseci, tj. u skladu sa .opštim garantnim uslovima pojedinih proizvođača.

Garancija na štampače i multiifunkcijske uređaje (štampač+skener+kopir+fax) je 12 mjeseci. Kupcima se ne preporučuje korištenje „zamjenskog“ potrošnog materijala (tinte, toneri) u garantnom periodu, jer time gube pravo na garanciju.

Garancija na uređaje za besprekidno napajanje (UPS) je 24 mjeseca na elektronske sklopove, a 6 mjeseci na baterije.

Preventivno i korektivno održavanje kupljenih proizvoda se izvode u INGEL d.o.o u Tuzli ili u ovlaštenim servisima pojedinih proizvođača u BiH, a uz saglasnost INGEL-a Kupac je dužan sačuvati ambalažu svih proizvoda za vrijeme garantnog roka, kako bi, u slučaju eventualnog povrata neispravni proizvodi bili vraćeni prodavcu u originalnoj ambalaži. Bez toga, reklamacije niti povrat se neće uvažiti. Osim toga, kupac je dužan da, pri eventualnom povratu ili reklamaciji, kupljeni proizvod vratiti sa kompletnom dokumentacijom, kablovima i driver-ima, uz predočeni originalni račun ili kopiju računa. INGEL je dužan da svaki vraćeni neispravni artikal od strane KUPCA popravi u što kraćem roku. Ako ne postoji mogućnost popravke, INGEL je dužan da, maksimalno u roku od 45 dana, izvrši zamjenu vraćenog neispravnog artikla novim artiklom sličnih ili približnih karakteristika. Pri tome, garancija na zamijenjeni artikal važi do isteka garancije na prvobitno fakturisani (vraćeni) artikal i uvećana je samo za vrijeme, koje je vraćeni artikal proveo u servisu INGEL-a. Ukoliko kupac vraća neki proizvod u svrhu reklamacije istog na servis INGEL-a putem neke od dostavnih agencija, kupac snosi troškove slanja iz svog smjera, a INGEL snosi troškove slanja servisiranog proizvoda iz svog smjera prema kupcu. Prije vraćanja uređaja na servis radi reklamacije, a u cilju izbjegavanja eventualnih nesporazuma, obavezno treba izvršiti najavu reklamacije putem e-maila ili telefonski.

U slučaju preuzimanja robe bez prethodne uplate tj. sa odgodom plaćanja, Prodavac (INGEL d.o.o.) je isključivi VLASNIK nad isporučenom, a neplaćenom robom sve do potpunog plaćanja robe od strane kupca. U skladu s tim, Prodavac može, u slučaju neblagovremenog izmirenja obaveza od strane Kupca, izvršiti izuzimanje neplaćane robe od Kupca.

INGEL d.o.o. prepoučuje upotrebu ili korištenje licencnog softvera Radnicima INGEL-a je strogo zabranjeno posjedovanje i/ili korištenje softvera bez odgovarajuće licence.